Văn phòng Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (Tạp chí KHCN XD)
Trường Đại học Xây dựng (ĐHXD)
Phòng 322, Nhà A1, số 55, đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
ĐT: 024 3215 1343; E-mail: stce@nuce.edu.vn
Website: http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn

Người liên hệ chính

STCE Journal
PGS.TS Đinh Văn Thuật, Trưởng Văn phòng, Thường trực BBT

Người hỗ trợ kỹ thuật

Nguyễn Hương Thảo, Thư ký Văn phòng