Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (Tạp chí KHCN XD)
Trường Đại học Xây dựng (ĐHXD)
Tầng 4, nhà Thư Viện, số 55, đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
ĐT: 024 3215 1343; E-mail: stce@nuce.edu.vn
Website: http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn

Người liên hệ chính

STCE Journal
PGS.TS Đinh Văn Thuật, Phó Tổng biên tập, Trưởng phòng

Người hỗ trợ kỹ thuật

Nguyễn Hương Thảo, Thư ký