TỔNG BIÊN TẬP

Phạm Duy Hòa
Trường Đại học Xây dựng

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Phạm Quang Dũng
Trường Đại học Xây dựng

THƯỜNG TRỰC BAN BIÊN TẬP

Phan Quang Minh
Trường Đại học Xây dựng

Đinh Văn Thuật
Trường Đại học Xây dựng

Trần Văn Liên
Trường Đại học Xây dựng

 

THÀNH VIÊN BAN BIÊN TẬP

Shingo Asamoto
Trường Đại học Saitama, Nhật Bản

Priyan Mendis
Trường Đại học Melbourne, Úc

Phạm Xuân Anh
Trường Đại học Xây dựng

Tăng Anh Minh
Trường Đại học Cầu đường Paris, Pháp

Trần Anh Bình
Trường Đại học Xây dựng

Trần Thị Việt Nga
Trường Đại học Xây dựng

Stefan Catalin
Đại học Kỹ thuật Dresden, Đức

Tuan Ngo
Trường Đại học Melbourne, Úc

Bùi Trọng Cầu
Trường Đại học Giao thông vận tải

Lê Thiện Phú
Trường Đại học d’Évry Val d’Essonne, Paris, Pháp

Vũ Đức Chính
Viện KHCN Giao thông vận tải

Nguyễn Việt Phương
Trường Đại học Xây dựng

Hà Minh Cường
Trường Đại học Kỹ thuật Paris-Saclay, Paris, Pháp

Christopher Nigel Preece
Trường Đại học Abu Dhabi, Malaysia

Ngô Hữu Cường
Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

Eldon Raj
Viện nước IHE, Hà Lan

Phạm Hùng Cường
Trường Đại học Xây dựng

Tjandra Setiadi
Viện công nghệ Bandung, Indonesia

Đinh Quang Cường
Trường Đại học Xây dựng

Trần Văn Tấn
Trường Đại học Xây dựng

Chu Văn Đạt
Học viện Kỹ thuật quân sự

Thái Hữu Tài
Trường Đại học Melbourne, Úc

Bùi Việt Đông
Trường Đại học Xây dựng

Somnuk Tangtermsirikul
Trường Đại học Thammasat, Thái Lan

Nghiêm Trung Dũng
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Bùi Quốc Tính
Trường Đại học Công nghệ Tokyo, Nhật Bản

Grabovui Petr Grigorievich
Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Xây dựng Matxcova, Nga

Nguyễn Xuân Tính
Trường Đại học Tohoku, Nhật Bản

Nguyễn Bình Hà
Trường Đại học Xây dựng

Nguyễn Phạm Quang Tú
Viện Kinh tế xây dựng Việt Nam

Nguyễn Ngọc Huệ
Hội Cảng, Đường thủy, Thềm lục địa Việt Nam

Phạm Minh Tuấn
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Phạm Cao Hùng
Trường Đại học Sydney, Úc

Hoàng Tùng
Trường Đại học Xây dựng

Nguyễn Xuân Hùng
Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

Trịnh Văn Tuyên
Viện Công nghệ Môi trường, VAST

Nguyễn Liên Hương
Trường Đại học Xây dựng

Lưu Đức Thạch
Trường Đại học Xây dựng

Telychenko Valery Ivanovich
Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Xây dựng Matxcova

Bùi Tiến Thành
Trường Đại học Giao thông vận tải

Ikuro Kasuga
Trường Đại học Tokyo, Nhật Bản

Lê Trung Thành
Viện Vật liệu xây dựng Việt Nam

Nguyễn Việt Khoa
Trường Đại học Xây dựng

Đào Nguyên Thắng
Trường Đại học Alabama, Mỹ

Đinh Kiện
Công ty Consen, Quebeck, Canada

Nguyễn Đình Thi
Trường Đại học Xây dựng

Thái Đức Kiên
Trường Đại học Sejong, Hàn Quốc

Nguyễn Quốc Thông
Hội kiến trúc sư Việt Nam

Nguyễn Ngọc Linh
Trường Đại học Xây dựng

Lê Thị Bích Thuận
Tổng hội Xây dựng Việt Nam

Hoàng Vĩnh Long
Trường Đại học Xây dựng

Nguyễn Vinh
Trường Đại học Kỹ thuật Sydney, Úc

Nghiêm Đức Long
Trường Đại học Kỹ thuật Sydney, Úc

Keun-Hyeok Yang
Trường Đại học Kyonggi, Hàn Quốc

Phùng Đức Long
Hội cơ học đất & Địa kỹ thuật công trình Việt Nam

Hidenari Yasui
Trường Đại học Kitakyushu, Nhật Bản

THƯ KÝ TÒA SOẠN

Nguyễn Hương Thảo, Phan Thị Thanh Huyền
Trường Đại học Xây dựng