TỔNG BIÊN TẬP

Phạm Duy Hòa
Trường Đại học Xây dựng

 

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Nguyễn Hoàng Giang
Trường Đại học Xây dựng

Đinh Văn Thuật
Trường Đại học Xây dựng

THÀNH VIÊN BAN BIÊN TẬP

Phạm Xuân Anh
Trường Đại học Xây dựng

Cao Duy Khôi
Viện khoa học công nghệ xây dựng (IBST)

Phạm Tuấn Anh
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Doãn Minh Khôi
Trường Đại học Xây dựng

Vũ Quốc Anh
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Tống Tôn Kiên
Trường Đại học Xây dựng

Văn Viết Thiên Ân
Trường Đại học Xây dựng

Nguyễn Cao Lãnh
Trường Đại học Xây dựng

Lê Quỳnh Chi
Trường Đại học Xây dựng

Nguyễn Ngọc Lâm
Trường Đại học Xây dựng

Lê Hồng Chương
Trường Đại học Xây dựng

Nguyễn Trọng  Lâm
Trường Đại học Xây dựng

Nguyễn Tiến Chương
Trường Đại học Thủy lợi

Nguyễn Ngọc Linh
Trường Đại học Xây dựng

Hồ Anh Cương
Trường Đại học Giao thông vận tải

Trần Ngọc Long
Trường Đại học Vinh

Bùi Hùng Cường
Trường Đại học Xây dựng

Lê Minh Long
Bộ Xây Dựng

Phạm Hùng Cường
Trường Đại học Xây dựng

Ngô Thanh Long
Trường Đại học Xây dựng

Đinh Quang Cường
Trường Đại học Xây dựng

Hoàng Vĩnh Long
Trường Đại học Xây dựng

Lê Bá Danh
Trường Đại học Xây dựng

Nguyễn Thị Thanh Mai
Trường Đại học Xây dựng

Đinh Quốc Dân
Viện khoa học công nghệ xây dựng (IBST)

Nguyễn Quang Minh
Trường Đại học Xây dựng

Bùi Phú Doanh
Trường Đại học Xây dựng

Phạm Văn Minh
Trường Đại học Xây dựng

Bùi Việt Đông
Trường Đại học Xây dựng

Vũ Hoài Nam
Trường Đại học Xây dựng

Nguyễn Anh Đức
Trường Đại học Xây dựng

Nguyễn Hùng Phong
Trường Đại học Xây dựng

Hoàng Minh Giang
Trường Đại học Xây dựng

Mai Hồng Quân
Trường Đại học Xây dựng

Nguyễn Bình Hà
Trường Đại học Xây dựng

Nguyễn Ngọc Tân
Trường Đại học Xây dựng

Nguyễn Hồng Hải
Viện khoa học công nghệ xây dựng (IBST)

Lưu Đức Thạch
Trường Đại học Xây dựng

Đinh Tuấn Hải
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Nguyễn Trường Thắng
Trường Đại học Xây dựng

Nguyễn Thị Nguyệt Hằng
Trường Đại học Xây dựng

Nguyễn Đình Thi
Trường Đại học Xây dựng

Vũ Hoàng Hiệp
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Nguyễn Quốc Thông
Hội kiến trúc sư Việt Nam

Đinh Văn Hiệp
Trường Đại học Xây dựng

Đặng Công Thuật
Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Nguyễn Văn Hiếu
Trường Đại học Kiến trúc Tp Hồ Chí Minh

Phạm Phú Tình
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Trần Thị Hiền Hoa
Trường Đại học Xây dựng

Nguyễn Quốc Toản
Trường Đại học Xây dựng

Tạ Quỳnh Hoa
Trường Đại học Xây dựng

Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Trường Đại học Giao thông vận tải

Mai Sỹ Hùng
Trường Đại học Xây dựng

Trần Đình Trọng
Trường Đại học Xây dựng

Trần Việt Hùng
Trường Đại học Giao thông vận tải

Vũ Anh Tuấn
Trường Đại học Xây dựng

Nguyễn Liên Hương
Trường Đại học Xây dựng

Nguyễn Quang Tuấn
Trường Đại học Giao thông vận tải

Hồ Quốc Khánh
Trường Đại học Xây dựng

Hoàng Tùng
Trường Đại học Xây dựng

Hồ Ngọc Khoa
Trường Đại học Xây dựng

Vũ Quang Việt 
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

PHÒNG TẠP CHÍ

Đinh Văn Thuật (Trưởng phòng), Nguyễn Thị Nguyệt Hằng, Nguyễn Hương Thảo, Lê Phương Chi
Trường Đại học Xây dựng