Phân tích thành phần tĩnh của tải trọng gió cho tòa nhà bằng mô phỏng CFD

  • Nguyễn Văn Thông Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2 Võ Oanh, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Nguyễn Quốc Ý Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM, 268 Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Nguyễn Hữu Thành Công ty TNHH Bureau Veritas Việt Nam, Tầng 4, Tòa nhà Etown1, 364 Cộng Hòa, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Ngô Hữu Cường Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM, 268 Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tóm tắt

Bài báo trình bày một ứng dụng của phương pháp mô phỏng tính toán động lực học lưu chất (CFD) trong việc xác định thành phần tĩnh của tải trọng gió tác dụng lên tòa nhà, đặc biệt trong các trường hợp nhà có hình dạng mặt bằng phức tạp và mặt đứng thay đổi theo chiều cao. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự chênh lệch đáng kể về thành phần tĩnh của tải trọng gió giữa mô phỏng CFD và tính toán theo TCVN 2737-1995. Đặc biệt, phương pháp CFD có thể dự đoán được thành phần lực ngang gió mà TCVN 2737-1995 chưa đề cập đến. Bài báo cũng nêu ra ảnh hưởng lớn của các công trình lân cận đến kết quả phân tích gió tĩnh, điều chưa thấy đề cập rõ trong các tiêu chuẩn thiết kế Việt Nam hiện hành. Bài báo trình bày một ứng dụng của phương pháp mô phỏng tính toán động lực học lưu chất (CFD) trong việc xác định thành phần tĩnh của tải trọng gió tác dụng lên tòa nhà, đặc biệt trong các trường hợp nhà có hình dạng mặt bằng phức tạp và mặt đứng thay đổi theo chiều cao. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự chênh lệch đáng kể về thành phần tĩnh của tải trọng gió giữa mô phỏng CFD và tính toán theo TCVN 2737-1995. Đặc biệt, phương pháp CFD có thể dự đoán được thành phần lực ngang gió mà TCVN 2737-1995 chưa đề cập đến. Bài báo cũng nêu ra ảnh hưởng lớn của các công trình lân cận đến kết quả phân tích gió tĩnh, điều chưa thấy đề cập rõ trong các tiêu chuẩn thiết kế Việt Nam hiện hành.

Từ khóa:

thành phần tĩnh của tải trọng gió; mô phỏng CFD; gió ngang; tòa nhà.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-03-2019
Chuyên mục
Bài báo khoa học