Mô hình tính toán mô phỏng sóng truyền qua hàng rào tre

  • Mai Cao Trí Khoa Xây dựng Công trình Biển & Dầu khí, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Văn Vương Khoa Xây dựng Công trình Biển & Dầu khí, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Hồ Đức Đạt Khoa Xây dựng Công trình Biển & Dầu khí, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Ngô Thị Thùy Anh Khoa Công trình, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
  • Đào Hoàng Tùng Khoa Khoa học biển và Hải đảo, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, 41A Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Hàng rào tre đã được sử dụng để giảm sự tác động của sóng lên cây ngập mặn mới đem trồng trong quá trình khôi phục đai rừng ven biển đã bị mất đi tại bờ biển đồng bằng sông Cửu Long. Hiệu quả giảm sóng của hàng rào tre này đã được mô phỏng bằng mô hình SWASH trong nghiên cứu này. Kết quả cho thấy khi hàng rào bị ngập trong nước thì hiệu quả giảm sóng nhỏ hơn so với trường hợp mực nước bằng hoặc nhỏ hơn cao trình đỉnh hàng rào. Hệ số giảm sóng tăng lên khi chu kỳ sóng giảm và ngược lại. Hệ số giảm sóng có giá trị từ 0,15 đến 0,35 khi hệ số mặt thoáng của đỉnh hàng rào thay đổi từ 0 đến 2. Hệ số cản và độ phân tán của nó cũng tăng lên theo kd.

Từ khóa:

hàng rào tre; hệ số giảm sóng; SWASH.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-03-2019
Chuyên mục
Bài báo khoa học