Tối ưu cân bằng thời gian chi phí trong tiến độ các dự án có công tác lặp lại

  • Trần Đức Học Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, 268 Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tóm tắt

Các vấn đề chi phí thời gian trong dự án lặp đi lặp lại đã được xác định là yếu tố quan trọng của quá trình ra quyết định. Các tiến độ của dự án hiện nay đều sử dụng phương pháp sơ đồ mạng nút PDM (Precedence Diagramming Method) có hai điểm giới hạn đó là (1) giả thiết các công tác là tuyến tính; (2) mối quan hệ được thể hiện ở thời điểm bắt đầu và kết thúc. Bài báo này đưa ra một phương pháp tính toán tiến độ sử dụng hàm phân phối cho các dự án xây dựng có quan hệ thứ tự giữa các công tác gần liên tục và sản xuất theo dạng không tuyến tính. Nghiên cứu này trình bày một thuật toán sinh học cộng sinh tìm kiếm tự điều chỉnh đa mục tiêu (AMOSOS) để giải quyết bài toán cân bằng chi phí thời gian trong các dự án có công tác lặp lại. Một ví dụ được sử dụng để diễn đạt phương pháp tính toán tiến độ, cũng như để chứng minh khả năng của AMOSOS trong việc tối ưu thời gian chi phí của các dự án có công tác lặp lại.

Từ khóa:

tiến độ; thuật toán tiến hóa; thời gian – chi phí; đa mục tiêu.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-03-2019
Chuyên mục
Bài báo khoa học