Nghiên cứu đáp ứng động lực học của ống composite chịu tác dụng của tải trọng di động bằng phương pháp số và thực nghiệm

  • Nguyễn Việt Hà Khoa Kỹ thuật Cơ sở, Trường Đại học Trần Đại Nghĩa, 189 đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Phạm Tiến Đạt Khoa Cơ khí, Học viện Kỹ thuật Quân sự, 236 đường Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
  • Lê Trường Sơn Khoa Cơ khí, Học viện Kỹ thuật Quân sự, 236 đường Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Bài báo tiến hành thiết lập phương trình phi tuyến động lực học của ống composite chịu tác dụng của tải trọng dạng áp suất di động, trong đó ống được đặt trên liên kết cứng và trên liên kết đàn hồi. Xây dựng mô hình thực nghiệm xác định đáp ứng động của ống composite trên liên kết cứng và đàn hồi chịu tác dụng của tải trọng di động trong ống. Kết quả thí nghiệm cho phép mở rộng hướng nghiên cứu mô phỏng số nhằm lựa chọn được các thông số hợp lý cho các kết cấu dạng ống trụ. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm này làm cơ sở cho việc kiểm chứng mức độ phù hợp của phương pháp lý thuyết và thực nghiệm. Qua so sánh, kết quả thực nghiệm và tính toán lý thuyết  là khá tương đồng về quy luật, sai số có thể chấp nhận được với điều kiện và trang thiết bị thí nghiệm hiện có.

Từ khóa:

ống composite; tải trọng di động; thực nghiệm; liên kết cứng; liên kết đàn hồi.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-07-2019
Chuyên mục
Bài báo khoa học