Quay trở lại bài viết chi tiết Nghiên cứu đáp ứng động lực học của ống composite chịu tác dụng của tải trọng di động bằng phương pháp số và thực nghiệm Tải về Tải tệp PDF