Đánh giá hiệu quả của cột liên hợp thép - bê tông trong nhà công nghiệp tiền chế

  • Nguyễn Đình Hòa Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Quốc Cường Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Trong nhà công nghiệp tiền chế, tiết diện cấu kiện cột thép thường được quyết định bởi trạng thái giới hạn về sử dụng, bên cạnh đó, cột thép có khả năng chịu lửa và chống ăn mòn thấp. Để khắc phục được các vấn đề này, giải pháp cột liên hợp thép - bê tông cho nhà công nghiệp tiền chế được xem xét sử dụng. Mặc dù loại cột này được nghiên cứu và ứng dụng khá phổ biến hiện nay trong ngành xây dựng nhờ kết hợp được đồng thời các ưu điểm của vật liệu thép và bê tông, nhưng chủ yếu trong các công trình nhà cao tầng, chưa áp dụng nhiều trong nhà công nghiệp. Trong bài báo này trình bày cách tính toán cột liên hợp thép - bê tông theo tiêu chuẩn EN 1994-1-1, đưa ra các ví dụ tính toán với các phương án cột liên hợp khác nhau, so sánh kết quả tính toán với phương án sử dụng cột thép, đánh giá hiệu quả sử dụng cột liên hợp thép - bê tông cho nhà công nghiệp.

Từ khóa:

cột liên hợp thép-bê tông; nhà công nghiệp tiền chế; tiết diện chữ H bọc không hoàn toàn; tiết diện thép hộp nhồi bê tông; tiết diện ống thép nhồi bê tông.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-07-2019
Chuyên mục
Bài báo khoa học