Dự báo khả năng chịu lực còn lại của cột BTCT chịu nén lệch tâm phẳng có cốt thép dọc bị ăn mòn

  • Nguyễn Đăng Nguyên Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Ngọc Tân Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Nghiên cứu này trình bày phương pháp dự báo khả năng chịu lực còn lại của cột bê tông cốt thép (BTCT) chịu nén lệch tâm phẳng có cốt thép dọc bị ăn mòn sử dụng phần mềm XTRACT 3.0.8. Ảnh hưởng của sự ăn mòn cốt thép được kể đến thông qua sự suy giảm cường độ đối với bê tông khi chịu nén, và sự suy giảm cường độ và độ dẻo đối với cốt thép khi chịu kéo và chịu nén. Phương pháp này được áp dụng trên một cột ngắn bằng bê tông cốt thép (BTCT) có tiết diện 600 × 600 mm, với hàm lượng cốt thép dọc là 1,64%, và tỷ lệ giữa chiều dày lớp bê tông bảo vệ và đường kính cốt dọc là 1,6. Trong thực tế, sự ăn mòn không diễn ra đồng đều trên tất cả các vị trí (bề mặt) của cấu kiện. Do đó, nghiên cứu này khảo sát sáu trường hợp ăn mòn cốt thép dọc tương ứng với các vị trí khác nhau để xây dựng các biểu đồ tương tác P-M. Những biểu đồ này chỉ ra rằng khả năng chịu lực còn lại của cột BTCT phụ thuộc vào mức độ ăn mòn cũng như vị trí ăn mòn của cốt thép dọc.

Từ khóa:

cột bê tông cốt thép; khả năng chịu lực giới hạn; ăn mòn cốt thép; biểu đồ tương tác.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-05-2019
Chuyên mục
Bài báo khoa học