Gia tăng kép mật độ ven đô bởi các khu đô thị mới tại Hà Nội: Trường hợp Văn Quán

  • Trần Minh Tùng Khoa Kiến trúc - Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Sự gia tăng mật độ tại các không gian đô thị mới, thường ở ven đô, được xem là hệ quả và biểu hiện của quá trình đô thị hóa. Tìm hiểu các công cụ phát triển không gian tại Hà Nội, trong đó dự án nhà ở như khu đô thị mới (KĐTM), là một cách thức giải mã các vấn đề liên quan đến việc “(tái) kiến tạo đô thị” hiện nay. Bài viết phân tích quá trình gia tăng kép mật độ thông qua sự hiện diện và dẫn hướng của các dự án KĐTM tại khu vực ven đô, biến những vùng đất nông nghiệp thành đất đô thị, biến những nơi thưa thớt dân cư thành các điểm thu hút bằng các phương cách khác nhau, cả chính quy lẫn phi chính quy. Lần thứ nhất của quá trình gia tăng kép mật độ ven đô khi KĐTM là chất tham gia trực tiếp, diễn ra trong lòng các KĐTM. Lần thứ hai của quá trình gia tăng kép mật độ ven đô khi KĐTM là những chất xúc tác tích cực, diễn ra xung quanh các KĐTM tạo ra sự phát triển đa dạng và nhiều biến thể.

Từ khóa:

Hà Nội; ven đô thị hóa; khu đô thị mới; gia tăng mật độ; không gian ngưỡng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-05-2019
Chuyên mục
Bài báo khoa học