Quay trở lại bài viết chi tiết Đánh giá hiệu quả trồng thủy trúc cho bãi lọc ngầm dòng chảy ngang để xử lý nước thải sinh hoạt vùng ven đô phía Bắc Việt Nam Tải về Tải tệp PDF