Mô hình hồi quy các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động của công nhân xây dựng tại các công trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

  • Nguyễn Văn Tâm Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Trong bối cảnh khoa học công nghệ đang phát triển mạnh mẽ, năng suất của ngành xây dựng những năm gần đây đã có nhiều cải thiện tích cực nhưng vẫn rất thấp so với nhiều ngành kinh tế khác. Tăng năng suất lao động đang trở nên cấp thiết hiện nay và đang là vấn đề được nhiều sự chú ý của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Bài báo này tập trung nghiên cứu sâu các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động của công nhân xây dựng tại các công trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kết quả nghiên cứu sẽ đưa ra mô hình hồi quy đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến năng suất lao động của công nhân xây dựng để giúp doanh nghiệp thi công xây dựng đưa ra những giải pháp hữu hiệu góp phần tăng năng suất lao động của công nhân xây dựng, từ đó làm tăng năng suất của doanh nghiệp xây dựng nói riêng và tăng năng suất ngành xây dựng nói chung.

Từ khóa:

năng suất; năng suất lao động; nhân tố ảnh hưởng; công nhân xây dựng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-05-2019
Chuyên mục
Bài báo khoa học