Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm một số phương pháp dự báo mô men hình thành khe nứt của dầm bê tông cốt thép

  • Nguyễn Văn Quang Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Ngọc Tân Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Mô men hình thành khe nứt là một trong các yêu cầu khi tính toán thiết kế kết cấu bê tông cốt thép ở trạng thái giới hạn (TTGH) thứ hai. Hiện nay các tiêu chuẩn thiết kế đưa ra các giả thiết khác nhau khi tính toán mô men hình thành khe nứt, như việc kể đến hoặc không kể đến sự làm việc ngoài giới hạn đàn hồi của bê tông vùng kéo. Nghiên cứu này giới thiệu phương pháp xác định mô men hình thành khe nứt của dầm bê tông cốt thép (BTCT) dựa trên một số tiêu chuẩn như: (i) tiêu chuẩn Mỹ ACI 318-14, (ii) tiêu chuẩn Nga SP 63.13330.2012, và (iii) tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5574:2012. Ngoài ra, trong nghiên cứu này, 6 dầm bê tông cốt thép (BTCT) có kích thước hình học B × H × L = 120 × 200 × 2200 mm đã được chế tạo bằng bê tông cấp độ bền thiết kế B25 và chia làm ba nhóm mẫu với các thanh cốt thép dọc chịu kéo lần lượt là 2Φ8, 2Φ10 và 2Φ12. Kết quả đo đạc tải trọng gây nứt thông qua thí nghiệm uốn bốn điểm được so sánh với các tính toán lý thuyết, đồng thời cho biết được ảnh hưởng của hàm lượng cốt thép đến mô men nứt trong kết cấu dầm bê tông cốt thép chịu uốn.

Từ khóa: 

trạng thái giới hạn thứ hai; mô men hình thành khe nứt; SP 63.13330.2012; ACI 318-14; TCVN 5574:2012.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-05-2019
Chuyên mục
Bài báo khoa học