Nghiên cứu xác định các thông số cơ bản của máy đùn ép ống bê tông cốt sợi

  • Lưu Đức Thạch Khoa Cơ khí Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Phùng Công Dũng Khoa Cơ khí, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, 54 đường Triều Khúc, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
  • Bùi Tiến Tùng Khoa Cơ khí Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Đinh Thu Thảo Khoa Cơ khí Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Gia Tùng Khoa Cơ khí Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Máy đùn ép bê tông cốt sợi (ECC) đang dần được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng để làm ống cấp nước, thoát nước và các cấu kiện bê tông đúc sẵn. Loại sản phẩm này được sản xuất bằng bê tông cốt sợi thành mỏng có trọng lượng nhẹ và khả năng chịu uốn cao hơn so với các loại sản phẩm bê tông cốt thép thông thường. Trong bài báo này trình bày mô hình khảo sát và xác định các thông số cơ bản của máy đùn ép ống bê tông. Hỗn hợp bê tông cốt sợi được đưa vào vùng nạp liệu, sau đó dưới áp lực của piston, vật liệu bị ép đến vùng chuyển tiếp, vùng tạo hình và vùng tách nước. Sản phẩm sau khi được tách nước sẽ được cắt theo chiều dài yêu cầu của ống và đưa đến phòng xử lý hơi nước để làm cứng. Nghiên cứu cũng xác định được các thông số như: áp lực trong các vùng nạp liệu, góc nghiêng tạo bởi mặt côn của vùng chuyển tiếp, đường kính vùng nạp liệu và chiều dài vùng chuyển tiếp; chiều dài của vùng tạo hình, v.v., của máy đùn ép piston nhằm giúp cho việc thiết kế, chế tạo và làm chủ công nghệ đùn ép ống bê tông ECC tại Việt Nam.

Từ khóa:

bê tông cốt sợi ECC; máy đùn ép piston; công nghệ đùn ép.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-07-2019
Chuyên mục
Bài báo khoa học