Nghiên cứu xác định một số thông số cơ bản của máy băm cắt rác thải ni lông phục vụ tái chế

  • Lê Hồng Chương Khoa Cơ khí Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Đỗ Văn Nhất Khoa Cơ khí Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Xử lý rác thải ni lông hiện đang là một vấn đề rất cấp bách không những ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Trong các dây chuyền công nghiệp tái chế rác thải ni lông, không thể thiếu máy băm - cắt ni lông. Tuy nhiên, cho tới nay rất ít tài liệu trong nước và nước ngoài đề cập cụ thể về các tính toán đối với loại máy này. Bài báo này đã đề xuất được trình tự các bước xác định các thông số cơ bản về hình học và động học của máy băm – cắt ni lông loại trục đôi đáp ứng yêu cầu về năng suất và kích thước sản phẩm đầu ra. Kết quả của bài báo có thể làm cơ sở tính toán thiết kế, chế tạo loại máy này ở Việt Nam.

Từ khóa:

máy cắt trục đôi; lưỡi cắt; buồng cắt; lực cản cắt.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tiểu sử tác giả

Đỗ Văn Nhất, Khoa Cơ khí Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Bộ môn Cơ sở kỹ thuật cơ khí, Khoa Cơ khí xây dựng, Trường Đại học Xây dựng; Số 55 đường Giải Phóng, Hà Nội

Xuất bản
31-07-2019
Chuyên mục
Bài báo khoa học