Nghiên cứu kiểm soát nứt do nhiệt trong bê tông khối lớn bằng cơ chế sử dụng ống làm lạnh

  • Lưu Văn Thực Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Lê Quang Trung Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Mạnh Hùng Khoa Xây Dựng, Trường Đại học Vinh, 182 đường Lê Duẩn, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu kiểm soát nhiệt trong bê tông khối lớn bằng cơ chế sử dụng ống làm lạnh. Các mô phỏng số được thực hiện trên khối bê tông có kích thước 5,0 × 10,0 × 5,0 m sử dụng công cụ phân tích nhiệt dạng dòng của chương trình Midas/Civil. Hai mô hình có sử dụng và không sử dụng ống làm lạnh được mô phỏng để đánh giá hiệu quả của ống làm lạnh trong việc kiểm soát nhiệt trong khối bê tông. Bốn mô hình với thời gian tuần hoàn nước lạnh khác nhau đã được phân tích để lựa chọn thời gian làm lạnh tối ưu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hệ thống ống làm lạnh đã làm giảm được 21,8°C nhiệt độ ở tâm khối, theo đó làm giảm chênh lệch nhiệt độ ΔT từ 49,4°C xuống còn 20,6°C. Đồng thời, quá trình tuần hoàn nước lạnh phải đảm bảo có thời gian ít nhất đến thời điểm nhiệt ở tâm khối bê tông đạt cực đại. Từ đó, bài báo đưa ra các kết luận về hiệu quả của ống làm lạnh trong việc kiểm soát nhiệt trong bê tông khối lớn.

Từ khóa:

bê tông khối lớn; chỉ số nứt nhiệt; nhiệt thủy hóa; ống làm lạnh.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-07-2019
Chuyên mục
Bài báo khoa học