Nghiên cứu ứng xử của nhà nhiều tầng có kết cấu dầm chuyển chịu tải trọng gió sử dụng phần mềm ETABS

  • Nguyễn Ngọc Linh Khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Ngô Việt Anh Công ty Cổ phần Kiến trúc Đô thị Hà Nội – UAC, 25 Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Cùng với sự phát triển của công nghệ xây dựng, các tòa nhà hiện đại ngày nay càng trở nên cao hơn, đáp ứng nhiều công năng, vật liệu sử dụng nhẹ và cường độ cao hơn. Kết quả của sự phát triển đó dẫn đến các tòa nhà cao tầng và siêu cao tầng nhạy cảm với các tác động động học của tải trọng gió và động đất. Để đáp ứng được các yêu cầu phức tạp về kết cấu, các hệ kết cấu đặc biệt như: hệ kết cấu dầm chuyển, hệ kết cấu tầng cứng (outrigger) ngày càng được sử dụng rộng rãi trong nhà nhiều tầng. Các hệ kết cấu này có sự làm việc và ảnh hưởng đến các kết cấu lân cận cũng như toàn bộ công trình, khác biệt so với các kết cấu thông thường. Vì vậy trong bài báo này, tác giả tiến hành nghiên cứu ứng xử của nhà nhiều tầng có kết cấu dầm chuyển chịu tải trọng gió bằng phần mềm ETABS. Số liệu được sử dụng để nghiên cứu ứng xử của kết cấu được dựa trên kết quả tính toán của hai mô hình có cách mô tả phần tử dầm chuyển trong phần mềm ETABS khác nhau là mô hình 1 – mô hình hóa bằng phần tử thanh và mô hình 2 – mô hình hóa bằng phần tử tấm. Từ các số liệu phân tích cho thấy có sự khác biệt khá lớn trong việc sử dụng hai mô hình nêu trên để phân tích ứng xử của công trình nhà nhiều tầng chịu tải trọng gió.

Từ khóa:

nhà nhiều tầng; tải trọng gió; dầm chuyển; tầng cứng; outrigger; phân tích kết cấu; phần mềm ETABS.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-07-2019
Chuyên mục
Bài báo khoa học