Nghiên cứu sử dụng công thức giải tích thay thế cho toán đồ Kogan trong tính toán kết cấu áo đường mềm theo 22TCN 211-06

  • Nguyễn Quang Tuấn Khoa Công trình, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 đường Cầu Giấy, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
  • Hoàng Thị Thanh Nhàn Khoa Công trình, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 đường Cầu Giấy, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Việc tính toán kết cấu áo đường mềm theo tiêu chuẩn 22TCN 211-06 dựa trên bài toán hệ đàn hồi nhiều lớp trên nền không gian bán vô hạn đàn hồi. Trong đó, toán đồ Kogan là công cụ mang lại sự tiện lợi và đơn giản trong thiết kế. Tuy nhiên việc sử dụng toán đồ cũng có những hạn chế trong việc tự động hóa thiết kế và giải các bài toán ngoài phạm vi cho phép của toán đồ. Bài báo giới thiệu một số công thức giải tích nhằm sử dụng thay thế cho toán đồ Kogan lập sẵn trong tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm 22TCN 211-06. Sai số khi sử dụng các công thức giải tích so với việc tra thủ công trên toán đồ được so sánh nhằm chọn ra công thức giải tích có kết quả tương đương nhất với toán đồ. Kết quả cho thấy công thức giải tích theo phương pháp của Odemark cho kết quả rất sát với toán đồ với độ lệch trung bình khoảng 2,2%.

Từ khóa:

kết cấu áo đường; hệ nhiều lớp; toán đồ Kogan; công thức giải tích; thiết kế áo đường.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-07-2019
Chuyên mục
Bài báo khoa học