Quay trở lại bài viết chi tiết Phương pháp xác định hệ số phân bố không đồng đều độ chói cho bầu trời nhiệt đới Việt Nam Tải về Tải tệp PDF