Áp dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) để lựa chọn phương thức thực hiện dự án đầu tư xây dựng

  • Phạm Quang Thanh Khoa Xây dựng Công trình thủy, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) là một phương pháp phân tích định lượng được sử dụng để phân tích và lựa chọn phương án. Ưu điểm là qua việc phỏng vấn chuyên gia ta lợi dụng được các ý kiến đó thay vì yêu cầu một khối lượng dữ liệu lớn và không cần quá nhiều dữ liệu bằng số. Vì lý do đó, nó khá phù hợp với việc lựa chọn phương thức thực hiện dự án đầu tư xây dựng, vốn được coi là một công việc phức tạp do rất khó lượng hóa các khía cạnh cần đánh giá, nhất là khi liên quan đến rủi ro. Bài báo này đề xuất giải pháp áp dụng phương pháp phân tích thứ bậc để lựa chọn phương thức thực hiện dự án cho các chủ đầu tư đầu tư xây dựng ở Việt Nam.

Từ khóa:

phân tích thứ bậc (AHP); ra quyết định; phương thức thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-07-2019
Chuyên mục
Bài báo khoa học