Quay trở lại bài viết chi tiết Phân tích dao động riêng kết cấu tấm composite lớp gia cường ống nano cacbon có gắn lớp vật liệu áp điện Tải về Tải tệp PDF