Gia cường nông đất yếu có cát san lấp bằng cọc xi măng - đất

  • Nguyễn Sỹ Hùng Khoa Xây dựng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, số 1 đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Vương Hoàng Thạch Sở Xây dựng An Giang, 99 Trần Quang Diệu, Mỹ Hoà, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Tóm tắt

Trong bài báo này, các tác giả đã tiến hành thử nghiệm phương án gia cường nền đất yếu có cát san lấp bằng đệm cọc xi măng - đất có chiều dài ngắn, áp dụng cho nhà ở thấp tầng. Các cọc xi măng - đất sẽ tạo thành một cái đệm dưới đáy móng cho phép giảm ứng suất gây lún tác động xuống phần đất yếu bên dưới. Khi trộn xi măng PCB 40 vào đất cát san lấp với hàm lượng 300 kg/m3, cường độ nén đơn trục cho mẫu xi măng - đất trộn ở trong phòng có thể đạt tới 8 MPa và ở hiện trường có thể đạt đến 6 MPa. Kết quả thí nghiệm bàn nén hiện trường cho thấy phương án gia cường nông bằng đệm cọc xi măng - đất làm sức chịu tải của móng nông tăng lên hơn 3 lần, độ lún tức thời của móng có thể giảm đến 5 lần so với lúc chưa gia cố.

Từ khóa:

thí nghiệm bàn nén hiện trường; gia cố nông; cọc xi măng - đất.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
23-09-2019
Chuyên mục
Bài báo khoa học