Quay trở lại bài viết chi tiết Nghiên cứu dùng muội than đen và xỉ lò cao nghiền mịn trong việc cải thiện khả năng tự cảm biến của bê tông tính năng cao Tải về Tải tệp PDF