Nghiên cứu nguyên nhân hư hỏng của các cấu kiện bê tông cốt thép trong công trình cảng dưới tác động của môi trường biển và các biện pháp xử lý

  • Vũ Quốc Hưng Khoa Công trình thủy, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Sự suy giảm cường độ chịu  lực của các cấu kiện bê tông cốt thép (BTCT) trong công trình cảng diễn ra tương đối nhanh so với các công trình dân dụng khác có thể gây ra bởi các yếu tố xâm thực của môi trường biển. Sự xuống cấp của các cấu kiện này không những phụ thuộc vào hàm lượng xâm nhập của Sulphate (SO42-) và Chloride (Cl-) từ môi trường biển vào cốt thép mà còn khác nhau giữa các vùng tác động lên cấu kiện BTCT. Do đó, phân tích chính xác các nguyên nhân dẫn đến sự xuống cấp và hư hỏng cấu kiện BTCT trong công trình cảng là một nhiệm vụ cấp thiết. Trên cơ sở các phân tích, bài báo đề xuất các biện xử lý đối với từng loại hư hỏng ở từng vị trí cụ thể trên cấu kiện nhằm khắc phục và nâng cao tuổi thọ cho công trình cảng trong vùng biển Việt Nam.

Từ khóa:

suy giảm cường độ bê tông cốt thép; ăn mòn cốt thép; xâm nhập Cl-; carbonat hóa.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
22-05-2020
Chuyên mục
Bài báo khoa học