Khảo sát sự suy giảm khả năng kháng uốn khi cháy của dầm bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn châu Âu

  • Nguyễn Trường Thắng Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Tuấn Trung Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Bài báo này giới thiệu các nguyên tắc chung và một số phương pháp tính toán được quy định trong tiêu chuẩn châu Âu EN 1992-1-2 về thiết kế kháng cháy cho kết cấu bê tông cốt thép và được áp dụng để xác định hệ số suy giảm khả năng kháng uốn (KNKU) của dầm bê tông cốt thép (BTCT) khi chịu tác động của đường gia nhiệt tiêu chuẩn ISO 834. Các tính chất cơ lý của vật liệu bê tông và cốt thép ở nhiệt độ cao, phương pháp tra bảng và phương pháp đường đẳng nhiệt 500oC (thuộc các phương pháp đơn giản hóa) được giới thiệu và minh họa thông qua các ví dụ thực hành. Một công cụ bản tính được thiết lập để tính toán và khảo sát KNKU của dầm. Kết quả khảo sát đã minh họa một cách tường minh rằng hệ số suy giảm KNKU của dầm BTCT ở nhiệt độ cao tỷ lệ thuận với kích thước tiết diện và khoảng cách từ mặt ngoài tới trọng tâm cốt thép dọc (khoảng cách trục), nhưng không bị ảnh hưởng đáng kể bởi cường độ chịu nén của bê tông.

Từ khóa:

dầm; bê tông cốt thép; kháng uốn; cháy; tiêu chuẩn châu Âu.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
23-09-2019
Chuyên mục
Bài báo khoa học