Ứng dụng phương pháp luận TRIZ để nâng cao giá trị sản phẩm thiết kế

  • Nguyễn Thanh Tú Khoa Xây dựng, Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, số 01 phố Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Đinh Công Tịnh Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, số 268 phố Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tóm tắt

Nghiên cứu khả thi có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng, giá thành công trình và các mặt khác của hiệu quả kinh tế vốn đầu tư: giá thành sản phẩm, thời gian sử dụng, chất lượng công trình, … Khi chi phí xây dựng bị giới hạn thì việc tìm kiếm những giải pháp khác nhau, những cải tiến trong thiết kế khả thi là rất quan trọng và cần thiết. Đặt biệt, trong tình hình kinh tế xây dựng khó khăn hiện nay, số lượng các dự án xây dựng giảm hoặc với những dự án xây dựng ngày càng lớn về mặt quy mô và hình thức, người thiết kế phải có phương pháp để cải tiến sản phẩm thiết kế thông qua sự hiểu biết, sự sáng tạo của mình. Người thiết kế có thể đưa ra các giải pháp nhưng các giải pháp này thông thường dựa vào các giải pháp sẵn có nên tính sáng tạo không cao. Bài viết nghiên cứu áp dụng phương pháp luận sáng tạo Triz trong giai đoạn nghiên cứu khả thi giúp người thiết kế tìm kiếm nhiều giải pháp mới để cải tiến sản phẩm thiết kế. Đồng thời, mô hình đánh giá – chọn giải pháp được đề xuất giúp chủ trì thiết kế cũng như chủ đầu tư chọn lựa phương án phù hợp nhất. Đặc biệt, trong những dự án quan trọng, việc đánh giá giải pháp sẽ phức tạp khi chọn giải pháp do tập thể từ nhiều lĩnh vực khác nhau ra quyết định.

Từ khóa:

phương pháp luận sáng tạo; giá trị thiết kế; mô hình ra quyết định; phương pháp luận Triz; đánh giá nhóm.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
22-05-2020
Chuyên mục
Bài báo khoa học