Quay trở lại bài viết chi tiết Nghiên cứu khả năng chịu uốn của ống tròn hai lớp thép nhồi bê tông có liên kết mối nối bằng mô phỏng phần tử hữu hạn Tải về Tải tệp PDF