Dự đoán đường cong lực-chuyển vị của dầm đơn giản bê tông cốt thép một nhịp chịu uốn bốn điểm có cốt thép bị ăn mòn

  • Nguyễn Đăng Nguyên Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Dương Văn Hai Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Ăn mòn cốt thép là một trong những vấn đề thường gặp đối các công trình bê tông cốt thép sau một thời gian công trình đưa vào sử dụng. Nghiên cứu này đề xuất mô hình dự báo đường cong lực-chuyển vị của dầm đơn giản bê tông cốt thép chịu uốn bốn điểm có cốt thép bị ăn mòn. Mô hình xem xét ảnh hưởng của sự ăn mòn cốt thép bằng cách sử dụng mô hình vật liệu suy giảm do ăn mòn cho bê tông, cốt thép, và lực dính. Diện tích còn lại của cốt thép dọc được tính toán dựa vào mức độ ăn mòn trung bình. Ảnh hưởng của cốt đai bị ăn mòn đến ứng xử nén của bê tông lõi và lực dính được tính toán sử dụng diện tích mặt cắt ngang còn lại nhỏ nhất. Kết quả thí nghiệm uốn bốn điểm của 11 dầm không bị và bị ăn mòn trong các tài liệu tham khảo được sử dụng để đánh giá mức độ chính xác của mô hình dự báo.

Từ khóa:

dầm bê tông cốt thép bị ăn mòn; khả năng chịu lực; chuyển vị; sự ăn mòn; phân tích mômen-độ cong.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
23-09-2019
Chuyên mục
Bài báo khoa học