Đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án cấp nước sạch tại thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

  • Khamphanh Suvannara Khoa Kinh tế & Quản lý xây dựng, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Thủ đô Viêng Chăn là trung tâm kinh tế - chính trị, văn hóa và xã hội của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, dân số năm 2018 là 867947 người. Với lượng dân cư đông đảo, vấn đề về cấp nước sạch (CNS) đóng vai trò rất quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Viêng Chăn. Thời gian qua ngành cấp nước sạch của Thủ đô Viêng Chăn đã được chú trọng đầu tư nhiều dự án xây dựng mới, cải tạo, mở rộng và nâng cấp. Các dự án đầu tư xây dựng công trình (XDCT) CNS đáp ứng khá tốt nhu cầu sử dụng nước sạch của Thủ đô. Nhiều dự án đầu tư XDCT CNS đảm bảo mục tiêu và hiệu quả đầu tư. Song cũng có những dự án hiệu quả đầu tư chưa cao. Vì vậy cần thiết phải đánh giá thực trạng hiệu quả đầu tư các dự án XDCT CNS để đúc kết các bài học kinh nghiệm trong đầu tư các dự án XDCT CNS tại Thủ đô Viêng Chăn.

Từ khóa:

Thủ đô Viêng Chăn; nước sạch; dự án đầu tư; hiệu quả; hiệu quả dự án đầu tư.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
22-05-2020
Chuyên mục
Bài báo khoa học