Quay trở lại bài viết chi tiết Đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án cấp nước sạch tại thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Tải về Tải tệp PDF