Quay trở lại bài viết chi tiết Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm ứng xử xoắn thuần túy của dầm bê tông cốt thép Tải về Tải tệp PDF