Xây dựng phương pháp tính toán tải lạnh – tải nhiệt theo chế độ không ổn định

  • Trần Ngọc Chấn Khoa Kỹ thuật Môi Trường, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Ngọc Quang Khoa Kỹ thuật Môi Trường, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Bùi Thị Hiếu Khoa Kỹ thuật Môi Trường, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Bùi Quang Trung Khoa Kỹ thuật Môi Trường, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Thị Huệ Khoa Kỹ thuật Môi Trường, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Văn Duy Khoa Kỹ thuật Môi Trường, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Mạc Văn Đạt Khoa Kỹ thuật Môi Trường, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Tính toán chính xác tải lạnh – tải nhiệt là một khâu rất quan trọng trong quá trình thiết kế hệ thống điều hòa không khí (TG-ĐHKK). Nó không những giúp cho việc lựa chọn và lắp đặt hệ thống đúng yêu cầu để duy trì điều kiện tiện nghi nhiệt bên trong nhà mà còn có tác dụng giảm thiểu chi phí năng lượng trong quá trình vận hành hệ thống. Tuy nhiên hiện nay các phương pháp tính toán tải lạnh – tải nhiệt tại Việt Nam vẫn dựa trên chế độ ổn định với thông số tính toán có độ an toàn cao mà không kể đến diễn biến trong ngày của các thông số khí hậu bên ngoài cũng như dao động nhiệt tắt dần và lệch pha khi đi qua kết cấu bao che (KCBC), dẫn đến kết quả tải lạnh tính toán tăng cao. Một số phần mềm thương mại nước ngoài được sử dụng để tính toán, tuy nhiên rất khó kiểm định được tính khách quan và sự tuân thủ các qui định về tiêu chuẩn và điều kiện khí hậu Việt Nam. Bài báo này trình bày phương pháp tính toán tải lạnh – tải nhiệt theo chế độ không ổn định. Đây là phương pháp được sử dụng phổ biến tại các nước tiên tiến trên thế giới. Phương pháp tính mới này sẽ là công cụ phục vụ cho công tác thiết kế, nghiệm thu và kiểm toán năng lượng cho các hệ thống TG-ĐHKK trong công trình.

Từ khóa:

tải lạnh – tải nhiệt; chế độ không ổn định; chế độ ổn định; thông gió – điều hòa không khí.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
22-05-2020
Chuyên mục
Bài báo khoa học