Quay trở lại bài viết chi tiết Xây dựng phương pháp tính toán tải lạnh – tải nhiệt theo chế độ không ổn định Tải về Tải tệp PDF