Quay trở lại bài viết chi tiết Tính truyền nhiệt vĩ mô của vật liệu tổng hợp hai pha với pha cốt sợi trụ được phân bố tuần hoàn Tải về Tải tệp PDF