Quay trở lại bài viết chi tiết Nghiên cứu thực nghiệm về sự làm việc của móng bè cọc trong nền cát chịu tải trọng nén thẳng đứng Tải về Tải tệp PDF