Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về mô men kháng nứt của dầm geopolymer cốt thép

  • Phạm Quang Đạo Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Phạm Thanh Tùng Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Bê tông geopolymer (GPC) là bê tông sử dụng chất kết dính từ tro bay và xỉ lò cao, được hoạt hóa bằng dung dịch kiềm để thay thế xi măng. Đây là loại vật liệu mới có đặc tính kỹ thuật tốt và thân thiện với môi trường hơn so với bê tông xi măng truyền thống. Hiện nay tại Việt Nam có ít nghiên cứu cơ bản về đặc tính kỹ thuật của bê tông geopolymer cũng như nghiên cứu ứng dụng vật liệu này cho kết cấu xây dựng. Trong bài báo này, nhóm tác giả đề xuất hệ số γ có xét đến biến dạng dẻo của bê tông vùng kéo khi tính toán mô men kháng nứt của dầm bê tông geopolymer cốt thép bằng việc sử dụng mô hình ứng suất - biến dạng của bê tông theo TCVN 5574:2018. Kết quả cho thấy hệ số γ được tính từ hệ số đàn hồi của bê tông chịu kéo lấy theo cường độ chịu nén của bê tông geopolymer. Kết quả nghiên cứu lý thuyết được kiểm chứng bởi một chương trình thí nghiệm trên 9 dầm bê tông geopolymer cốt thép do tác giả thực hiện cũng như với kết quả thí nghiệm trên 25 dầm bê tông của các nghiên cứu khác đã được công bố trên thế giới.

Từ khóa: 

dầm bê tông cốt thép; geopolymer; hệ số đàn hồi của bê tông chịu kéo; mô men kháng nứt.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
22-05-2020
Chuyên mục
Bài báo khoa học