Mô hình dự đoán toán học về chế độ nhiệt trong cấu kiện bê tông khối lớn có sử dụng hệ thống ống làm lạnh

  • Nguyễn Trọng Chức Viện Kỹ thuật Công trình đặc biệt, Học viện Kỹ thuật Quân sự, số 236 đường Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
  • Hồ Ngọc Khoa Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Hồng Hải Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Phản ứng hóa học giữa các khoáng của xi măng với nước trong quá trình thủy hóa xi măng đã tạo ra một lượng nhiệt lớn trong kết cấu bê tông khối lớn (BTKL). Lượng nhiệt đó tích tụ bên trong khối bê tông và tạo ra chênh lệch nhiệt độ giữa tâm và bề mặt của khối bê tông, hệ quả là nguy cơ cao hình thành vết nứt nhiệt trong kết cấu. Bài báo này, phân tích và xây dựng các mô hình dự đoán toán học về chế độ nhiệt trong kết cấu BTKL có sử dụng hệ thống ống làm lạnh từ các vật liệu khác nhau. Kết quả thu được là các hàm toán học, cho phép các kỹ sư dự đoán nhanh chóng chế độ nhiệt trong cấu kiện BTKL mà không cần thiết phải mô hình hóa phần tử hữu hạn (PTHH). Bên cạnh đó, khi sử dụng vật liệu ống làm lạnh là thép, nhiệt độ lớn nhất trong khối bê tông có thể giảm 10% so với nhiệt độ lớn nhất trong khối bê tông có sử dụng hệ thống ống làm lạnh bằng vật liệu PVC.

Từ khóa:

chế độ nhiệt; nhiệt độ lớn nhất; chênh lệch nhiệt độ; bê tông khối lớn; vết nứt nhiệt; ống làm lạnh.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
08-11-2020
Chuyên mục
Bài báo khoa học