Quay trở lại bài viết chi tiết Mô hình dự đoán toán học về chế độ nhiệt trong cấu kiện bê tông khối lớn có sử dụng hệ thống ống làm lạnh Tải về Tải tệp PDF