Phân tích tần số riêng và dạng dao động riêng của dầm bê tông ứng suất trước với các điều kiện biên khác nhau

  • Nguyễn Sỹ Nam Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Lê Ngọc Chấn Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Phạm Hồng Anh Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Ngày nay trong các ngành giao thông vận tải, xây dựng việc sử dụng các loại dầm hoặc sàn bê tông cốt thép (BTCT) dự ứng lực (ứng suất trước - ƯST) rất phổ biến. Việc nghiên cứu các loại dầm này thường tập trung vào bài toán tĩnh. Các đặc trưng riêng của kết cấu như tần số dao động riêng, dạng dao động riêng và tỷ số cản là các tham số có ảnh hưởng lớn tới phản ứng động lực học của công trình. Chúng được sử dụng trong cả phân tích, thiết kế lẫn kiểm định công trình. Hơn nữa, trong các nghiên cứu điều khiển giảm dao động cho các công trình chịu tải trọng động, các tần số riêng và dạng dao động riêng là hai trong các thông số rất quan trọng cần được xác định. Do đó, nghiên cứu này tập trung xác định các tần số dao dộng riêng và dạng dao động riêng của dầm bê tông ứng suất trước với các điều kiện biên khác nhau. Nghiên cứu đã thiết lập được các phương trình đặc trưng cho phép xác định tần số dao động riêng và các hàm dạng riêng của dao động. Trên cơ sở đó sử dụng phương pháp số Newton – Raphson trên nền phần mềm Matlab để phân tích số các bài toán đó.

Từ khóa:

dầm; bê tông ứng lực trước; tần số riêng; dạng dao động riêng; phương pháp Newton – Raphson; dầm Euler – Bernoulli.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
09-11-2020
Chuyên mục
Bài báo khoa học