Quay trở lại bài viết chi tiết Một chương trình phân tích kết cấu mờ ứng dụng dựa trên xấp xỉ Taylor bậc nhất Tải về Tải tệp PDF