Nghiên cứu phân bố vùng bề mặt có nguy cơ nứt do nhiệt trong bê tông khối lớn bằng mô phỏng số

  • Trần Hồng Hải Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Lưu Văn Thực Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Phạm Nguyễn Vân Phương Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Ngọc Thoan Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Lê Thị Phương Loan Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu phân bố vùng bề mặt có nguy cơ nứt do nhiệt trong bê tông khối lớn bằng công cụ phân tích nhiệt dạng dòng của chương trình Midas Civil. Sáu mô hình với hàm lượng bột khác nhau, ba mô hình với ba loại ván khuôn: tấm xốp polystyren, ván khuôn gỗ và ván khuôn thép, và bốn mô hình với kích thước thay đổi: 3×3×3 m, 4×4×4 m, 5×5×5 m và 6×6×6 m đã được nghiên cứu. Kết quả phân tích cho thấy khu vực góc của khối bê tông là nơi có nguy cơ xuất hiện các vết nứt do nhiệt đầu tiên. Giá trị vùng nứt bề mặt không phải là cố định mà sẽ thay đổi phụ thuộc vào các yếu tố bất lợi tác động lên khối bê tông trong giai đoạn thi công. Quy định phải có các đầu đo tại các điểm cách mặt ngoài bê tông khoảng 0,4 ÷ 0,5 m theo Điều 6.6.1 tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành TCVN 305:2004 có thể là không còn phù hợp cho khối có kích thước lớn hơn 5 m. Thêm nữa, vật liệu ván khuôn có hệ số đối lưu nhiệt hc thấp sẽ có lợi cho một kế hoạch tổng thể kiểm soát nứt do nhiệt. Yếu tố sắc xuất nứt cũng được đưa vào phân tích cho phù hợp với xu hướng lập kế hoạch kiểm soát nứt do nhiệt ở một số nước hiện nay.

Từ khóa:

bê tông khối lớn; chỉ số nứt do nhiệt; xác suất nứt nhiệt; mô phỏng số; ứng suất nhiệt.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
08-11-2020
Chuyên mục
Bài báo khoa học