Quay trở lại bài viết chi tiết Nghiên cứu phân bố vùng bề mặt có nguy cơ nứt do nhiệt trong bê tông khối lớn bằng mô phỏng số Tải về Tải tệp PDF