Sự phù hợp của mức độ phát triển mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công tác nghiệm thu

  • Đặng Thị Trang Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, số 2 đường Võ Oanh, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Thạch Ngọc Huyến Công ty cổ phần xây dựng World Steel, số 55 đường Lê Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Lê Hồng Hà Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Trước khi bắt đầu giai đoạn thi công, nhóm thi công có thể được chuyển giao mô hình thông tin công trình (BIM) từ nhóm thiết kế. Liệu mô hình BIM này có mức độ phát triển (LOD) đủ để hỗ trợ nhà thầu thi công trong việc nghiệm thu trên công trường hay không? Cho đến hiện nay, chưa có công trình nghiên cứu nào đưa ra mối liên hệ, hay sự phù hợp của LOD của các phần tử thuộc mô hình BIM đối với quá trình nghiệm thu trên công trường. Do vậy, nghiên cứu này đã thu thập các bản nghiệm thu thực tế của ba công trình xây dựng nhà cao tầng và phân tích mối liên hệ giữa LOD của các phần tử mô hình và công việc nghiệm thu. Qua việc phân tích, nghiên cứu đã đưa ra kết luận về mức độ phù hợp của mô hình với các LOD khác nhau đối với quá trình nghiệm thu. Nghiên cứu cũng đề xuất các hướng sử dụng mô hình BIM để hỗ trợ cho quá trình nghiệm thu trong trường hợp sự phát triển của mô hình không tương thích hoàn toàn.

Từ khóa:

mức độ phát triển LOD; mô hình BIM; công tác nghiệm thu; BIM công trường.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
09-11-2020
Chuyên mục
Bài báo khoa học