Ước tính năng suất lao động trong xây dựng bằng phương pháp lấy mẫu công việc

  • Nguyễn Anh Đức Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Lê Quang Trung Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Cao Tuấn Anh Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Năng suất lao động các công tác xây dựng ảnh hưởng lớn đến tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn của công trình. Nghiên cứu này đề xuất một phương pháp phân tích cấu trúc các công tác này thông qua lấy mẫu công việc từ hình ảnh trích xuất từ các máy quay giám sát. Phương pháp này giảm bớt yêu cầu thủ công của người thu thập dữ liệu cũng như các ảnh hưởng đến tâm lý người lao động. Phương pháp trên được áp dụng đối với một số công tác trên một công trình nhà cao tầng bê tông cốt thép toàn khối. Kết quả vừa thể hiện được tính mạch lạc, dễ áp dụng của phương pháp, vừa cung cấp một số tính chất của các công việc được chọn. Hiểu rõ cấu trúc thành phần và cấu trúc sử dụng thời gian của các công việc giúp người sử dụng lao động có cơ sở để đưa ra các quyết định quản lý làm tăng năng suất.q

Từ khóa:

năng suất; lấy mẫu công việc; cấu trúc công việc; máy quay giám sát.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
08-11-2020
Chuyên mục
Bài báo khoa học