Nghiên cứu thiết kế quy trình chống/chống lại hệ ván khuôn trong thi công kết cấu bê tông cốt thép toàn khối nhà cao tầng theo tiêu chuẩn ACI 347.2R-05

  • Kiều Thế Sơn Đại học Công nghệ Swinburne, Hawthorn, VIC 3122, Australia
  • Kiều Thế Chinh Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Quang Dũng Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Trong thi công kết cấu bê tông cốt thép (BTCT) toàn khối nhà cao tầng, quy trình kỹ thuật chống/chống lại hệ ván khuôn và hệ kết cấu đóng vai trò rất quan trọng, có tính quyết định đến an toàn và chất lượng công trình, tiến độ và chi phí tổng thể của dự án. Hiện nay chúng ta đang thiếu các hướng dẫn kỹ thuật về vấn đề này, nên trong thực tế thi công xây dựng thì quy trình này phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm, trình độ chuyên môn của cán bộ thiết kế biện pháp và cán bộ kỹ thuật hiện trường. Dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật trong nước liên quan và Tiêu chuẩn ACI 347.2R-05, nghiên cứu này phân tích phân bố tải trọng thi công phù hợp với quá trình phát triển cường độ của kết cấu BTCT để đề xuất giải pháp quy trình kỹ thuật chống/chống lại hệ ván khuôn và hệ kết cấu trong thi công nhà cao tầng; trong đó có chỉ rõ thời gian hợp lý tháo và chống lại cho các kết cấu sàn, dầm phía dưới. Bài báo cũng trình bày kết quả kiểm tra tính hợp lý, đảm bảo an toàn, chất lượng công trình, rút ngắn tiến độ và tiết kiệm chi phí thi công của giải pháp thông qua ví dụ tính toán.

Từ khóa:

kết cấu BTCT toàn khối; thi công nhà cao tầng; quy trình chống/chống lại; hệ ván khuôn; ACI 347.2R-05.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
08-11-2020
Chuyên mục
Bài báo khoa học