Phân tích rủi ro trong thi công hố đào sâu

  • Phạm Quang Tú Khoa Công trình, Trường Đại học Thủy Lợi, Số 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Ngọc Toàn Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Hố đào sâu trong xây dựng nhà cao tầng ở các đô thị đóng vai trò quan trọng, vừa tiết kiệm quỹ đất, vừa tối ưu hóa công năng của tòa nhà. Việc thi công hố đào sâu thường gặp các vấn đề phức tạp như: sự cố lún sụt, biến dạng các công trình lân cận, mất ổn định công trình chống đỡ hố đào hoặc các nguyên nhân bất lợi khác từ bên ngoài. Nhiều sự cố đáng tiếc đã xảy ra thi khi công hố đào sâu, gây thiệt hại không ít về người và tài sản. Thực tế này đòi hỏi phải có những biện pháp quản lý chặt chẽ hơn nữa, để giảm thiểu những sự cố khi thi công hố đào sâu. Bài báo này trình bày nguyên lý phân tích rủi ro khi thi công hố đào sâu và các biện pháp giảm thiểu. Ví dụ áp dụng minh họa cho hố đào sâu ở Đông Hội được trình bày chi tiết.

Từ khóa:

rủi ro; quản lý xây dựng; hố đào sâu; sự cố; phân tích rủi ro.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
09-11-2020
Chuyên mục
Bài báo khoa học