Mô hình hợp tác thành công giữa Trường Đại học Xây dựng–CONINCO–DELTA minh chứng cho sự gắn bó giữa đào tạo và thực tiễn

  • Nguyễn Văn Công Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CONINCO, số 4 phố Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Lương Bình Phó Tổng Giám đốc Công ty CONINCO, số 4 phố Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ môn Công nghệ và Quản lý xây dựng thuộc Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (1960-2020), tiến tới 65 năm đào tạo (1956-2021) và 55 thành lập Trường Đại học Xây dựng (1966-2021), thay mặt cho hơn 300 cựu sinh viên của Khoa và Trường Đại học Xây dựng đang làm việc tại Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định xây dựng-CONINCO xin gửi tới các thầy cô giáo những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Hưởng ứng về đợt viết bài hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ môn Công nghệ và Quản lý xây dựng, chúng tôi xin gửi tới Ban tổ chức bài viết giới thiệu về một trong nhiều mối quan hệ gắn bó giữa Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp – Trường Đại học Xây dựng và Doanh nghiệp, đã và đang thể hiện những thành công rất đáng tự hào trong những năm gần đây. Có thể là một mô hình tiêu biểu cho tương lai của sự gắn kết giữa đào tạo và thực tiễn.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
09-11-2020
Chuyên mục
Thông tin Khoa học và Công nghệ