Viện Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng - ICET - “Xây bền vững – Dựng tương lai”

  • Hồ Ngọc Khoa Viện Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Lê Hồng Hà Viện Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Viện Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Institute of Construction Engineering Technology – ICET) là tổ chức khoa học công nghệ thuộc Trường Đại học Xây dựng, được thành lập tháng 10 năm 2017. Viện có chức năng nghiên cứu khoa học; cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng, dịch vụ khoa học và công nghệ; đào tạo và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xây dựng.

Lĩnh vực hoạt động và kinh doanh chính của Viện bao gồm: 1) Nghiên cứu ứng dụng, sản xuất thử nghiệm và phát triển công nghệ về Kỹ thuật, máy, thiết bị xây dựng; Vật liệu xây dựng mới; An toàn xây dựng và công trình; Quan trắc, thí nghiệm công trình; Vận hành và bảo trì công trình; Công nghệ xây dựng xanh; và Quản lý xây dựng… 2) Cung cấp các dịch vụ tư vấn và kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng: Tư vấn thiết kế; Tư vấn thẩm tra: Tư vấn giám sát thi công xây lắp; Tư vấn lập, giám sát, quản lý và đánh giá dự án ĐTXD; Tư vấn đấu thầu xây lắp; Khảo sát địa chất công trình; Thí nghiệm, kiểm định vật liệu và công trình xây dựng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
09-11-2020
Chuyên mục
Thông tin Khoa học và Công nghệ