Quay trở lại bài viết chi tiết Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu các lớp phân cách và lớp móng trên tới lực tiếp xúc tại đáy tấm bê tông xi măng mặt đường ô tô Tải về Tải tệp PDF