Hiệu quả gia cường kháng cắt cho dầm bê tông cốt thép bằng vật liệu tấm sợi các bon

  • Hà Mạnh Hùng Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Trung Hiếu Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Gia cường kháng cắt cho kết cấu dầm Bê tông cốt thép (BTCT) được tiến hành khi kết cấu dầm không đủ khả năng chịu cắt (do tính toán không đủ, do sai sót trong quá trình thi công, do có sự gia tăng tải trọng hay do thay đổi sơ đồ làm việc…). Nội dung bài báo trình bày về thiết kế gia cường kháng cắt theo tiêu chuẩn ACI 440.2R-08 và các kết quả nghiên cứu thực nghiệm sự làm việc của dầm BTCT được gia cường kháng cắt bằng vật liệu tấm sợi các bon (CFRP). 03 mẫu dầm BTCT thí nghiệm có cùng kích thước hình học và cấu tạo cốt thép được chế tạo, trong đó 01 mẫu dầm không được gia cường là dầm đối chứng, 02 dầm còn lại được gia cường kháng cắt bằng vật liệu CFRP theo dải. Hiệu quả gia cường được đánh giá thông qua sự gia tăng khả năng chịu cắt của các mẫu dầm sau gia cường.

Từ khóa:

dầm; gia cường; tấm sợi composite; cắt; tiêu chuẩn ACI 440.2R-08.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
24-03-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học